Zámek v Novém Městě nad Metují je původně renesanční stavba upravená barokně a na počátku 20. století Dušanem Jurkovičem. Zámek je od roku 2008 chráněn jako národní kulturní památkaZámek Kuks byl součástí lázeňského areálu v obci Kuks. Stával naproti hospitalu Kuks.

Informace

S výstavbou lázní se započalo v roce 1692, kdy Kuks vlastnil hrabě František Antonín Špork. V roce 1695 byly zprovozněny a v roce 1710 došlo k přestavbě jedné z dřevěných lázeňských budov na kamennou zámeckou budovu. V roce 1711 u něj bylo vystavěno divadlo a v roce 1722 Dům filosofů s knihovnou[1] – ani jedna z těchto staveb se nedochovala. Vrchol Šporkovy výstavby v Kuksu představoval špitál Milosrdných bratří s kostelem Nejsvětější Trojice, vystavěný v letech 1707-1717. Dostavby a úpravy v lázeňském areálu pokračovaly až do roku 1719. Období po smrti Františka Antonína Šporka v roce 1738 znamenalo pro Kuks úpadek. V 18. století byl areál poničen pleněním vojsk a také přírodními živly a zpustl. Další Šporkové neměli o lázně zájem a veškerou péči věnovali špitálu. V roce 1821 byl zámek sice ještě opraven, ale v té době již nebyl obýván. V průběhu 19. století zchátral a v roce 1901 došlo k jeho zbourání.

Zdroj informací: 1