Babiččino údolí je národní přírodní památka a národní kulturní památka v okrese Náchod v turistickém regionu Kladské pomezí v Královéhradeckém kraji. Chráněné území je od 1. června 2015 ve správě regionálního pracoviště Východní Čechy AOPK ČR. Součástí národní přírodní a kulturní památky Babiččino údolí je evropsky významná lokalita Babiččino údolí – Rýzmburk vyhlášená v roce 2013. Předmětem ochrany je chasmofylitická vegetace skalnatých vápenatých svahů, smíšené porosty lipových a javorových dřevin na svazích, v sutích a roklích a zdejší petrifikující prameny s tvorbou pěnovců.

Informace

Babiččino údolí je turisticky navštěvováno hlavně kvůli spisovatelce Boženě Němcové, která zde zasadila děj díla „Babička“. Ale díky značně členitému terénu, který vytváří prostor pro pestrost květeny i výskyt mnoha zajímavých i vzácných živočichů, je i cenou přírodní lokalitou. Na tomto území se překrývá kulturně-historické území spolu s ochranářsko-přírodovědným územím, jak už vyplývá z naučných tabulí rozmístěných po celém území Babiččina údolí. Lze zde naleznout mnoho druhů kteří jsou v červeném seznamu ohrožených druhů, významné výše zmíněné geologické útvary a významné rostliny. K dřívějšímu intenzivnímu využívání území mnoho druhů vymizelo, ale díky návratu extenzivního využívání se daří zbylé důležité druhy udržet v krajině.

Jižně od Babiččina údolí je vodní nádrž Rozkoš a v dalším okolí jsou města Náchod a Nové město nad Metují s barokními zámky.

Zdroj informací: 1